Karakterler

Seyis Mehmet Ağabey

60 lı yaşlarına yaklaşan Mehmet hayatı boyunca hep atlarla çalışmıştır. Atları çok seven ve onlarla çok iyi anlaşabilen bir seyistir. Atlara olan merakı çok küçük yaşlarında başlamıştır. Dedesi bir cambazdı ki eskiler at alıp satan kişilere cambaz derlerdi, babası da at arabacısıydı. Askerliğini de süvari birliğinde yapmıştı. Yaşadıkları tüm deneyimler onun atlar ve at bakımı konularında çok deneyimli bir seyis olmasını sağlamıştır.

Seyis Mehmet Ağabey